نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

گیتی پورفاضل فعال مدنی، وکیل و زندانی سیاسی است. وی از امضاکنندگان بیانیه استعفای سیدعلی خامنه‌ای است. گیتی پورفاضل وکیل بسیاری از پرونده‌های سیاسی از جمله پرونده ستار بهشتی بود. او بود که شجاعانه تاکید کرد این جوان وبلاگ‌نویس در زندان شکنجه شده بود و در پی شکنجه در زندان درگذشت. بیشتر بخوانید...
 

 

  • زن ؛ زندگی ؛ آزادی
    فردای مرا خواهد ساخت
     


من زن ام
من درافتاده به زندان تن ام
من به تنگ آمده زین مِه سنگی
که زخود ساخته ام
گرچه هر لحظه دلم
عشق را با لب خاموش به فریاد آرد
لیک هرگز نشنیدست کسی اوایم
برنیاید زنهانخانه ی دل جز آهم 
من زنم
من درافتاده به زندان تن ام
که تنندوی هزاران ساله
گِرد من بافته است
چون زنم زشت و پسندیده نبود
گر مرا خواهش پروازی بود
تا نهم گام‌ به وادی خِرَد
تا بنوشم زمی دانش و گردم سرمست
تا بیابم بینش
انچه در بند کشیدست مرا
چیده بال و پر پروازم را 
دفتر پند ز مردان خداست
کآسمان پهنه‌ی خود ساخته اند
و زمین گور زنان
در تبنگوی دل هر زن فرهیخته ای
خفته دردی ز هزاران سده ها
از تن رابعه و مَهسِتی و دشنه مردانی که
جان ستانید به نام ناموس
به گناه عشقی
که جوانه زده در سینه ی زن
وای ازاین همه بی رحمی مردانی که
نام خود را بنهادند پیام آور حق
و نوشتند که زن
بی خرد باشد و کوته اندیش 
ناقص العقل و سراپا تقصیر
کار او زادن فرزند پسر
که اگر دختر بود
به سرم می بارید
از سیه ابر ملامت باران
من شدم ابزاری
بهر مردانِ ستم پیشه ی زنباره و مست
چون اَروسک که ندارد از خود
هیچ اندیشه پُربار و بلند
لیک
امروز شکستم همه ی درهای
بسته ی محکم آیین ها را
که مرا هیچ ندید
که مرا پرده نشین همه دوران‌ها کرد
خیزش امروزم
که به فریاد رسا می گویم
زن ؛ زندگی ؛ آزادی
فردای مرا خواهد ساخت


 

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

گیتی پورفاضل

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نمي‌باشند.