نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

گیتی پورفاضل فعال مدنی، وکیل و زندانی سیاسی است. وی از امضاکنندگان بیانیه استعفای سیدعلی خامنه‌ای است. گیتی پورفاضل وکیل بسیاری از پرونده‌های سیاسی از جمله پرونده ستار بهشتی بود. او بود که شجاعانه تاکید کرد این جوان وبلاگ‌نویس در زندان شکنجه شده بود و در پی شکنجه در زندان درگذشت. بیشتر بخوانید...
 

 

  • کاش یک روز به بینیم که زندانی نیست


برف می بارد و من
به تماشای تو ای هوش ربا
از پَسِ شیشه به هر تکه ی رقصان
که سر شاخه ی عریان درخت
می نشیند به نیاز
یا زمین را بدهد بوسه به ناز
سرخوشانه به شگفتی نگرم
گرمی خانه وسردی برون از شیشه
گِرد هم آورده
فصل سرمای زَم و تابستان
چشمم افتد به سر شاخه ی پُر برف درخت
یک پرنده که رهش گم کرده
یا ندارد لانه
لرزد و سر به گریبان دارد .
شاخه سنگین از برف
سر خود می ساید
به تن شیشه ی آلوده به مِه
روزن از پنجره ام بگشودم
که پناهش باشد
آبی ودانه نهادم به زمین
به هراسی که نمایان بودش
نگهی کرد به پیرامون خویش
دید جایی که به آب ودانه
محفل آراسته است
پرکشید و بنشست
سیر از دانه بخورد و آبی
گرمی خانه پسندید و بماند
نه قفس دید و نه زندانی و بند
پس از آن روز به آن پنجره ی بگشوده
خوی کردی و به آب و دانه
تا به امروز که هر روز آید
بنشیند به سر شانه ی من
نغمه ای سر دهد و پَر بگشاید آزاد
کاش یک روز به بینیم که زندانی نیست
بهر هیچ انسانی
نه قفس بهر پرنده
نه گرفتاری بند

 

۱۴۰۰/۱۰/۲۸

گیتی پورفاضل

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نمي‌باشند.