نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏دوشنبه‏، 2020‏/03‏/23

 

 

 

 

بخشی از پیام نوروزی

دکتر شاپور بختیار به ملت ایران

 

از شما میخواهم که نگذارید آخوندهای حاکم سلاح امید و اعتماد به آینده روشن را از شما بگیرند و عزم شما را در مبارزه سست کنند. آنها در برابر اراده شما چیزی نیستند. بهترین شاهد زبونی رِژیم در مقابله با خواست ملت، پابرجایی سنت باستانی نوروز است، به حافظه خود رجوع کنید و بیاد بیاورید که در آغاز که بهانه جنگ هم نبود، ملایان حاکم تمام کوشش خود را مصروف تخفیف و تحقیر عید نوروز و باز داشتن شما از بزرگداشت این سنت ملی می کردند، آن را جشن کافران و اجنبیان و آتش پرستان می خواندند، ولی در مقابل اراده و عزم استوار شما به حفظ آداب و سنت های ملی، با مذلت عقب نشستند. تا آنجا که امروز خمینی و سران حکومتش، خودشان بمناسبت نوروز، هر چند بدون ذکر نام نوروز و به عنوان آغاز چندمین بهار انقلاب، به شما پیام میفرستند. من، به شما اطمینان می دهم، که عمر نکبت بار جمهوری اسلامی رو به پایان است. دل قوی دارید و به فرزندان خود یادآوری کنید که ملت ایران در طول تاریخ توفان های حوادث بسیاری را از سر گذارنده و هربار چون نوروز تابنده، از اعماق شب سیاه وسرد زمستانی سر برآورده است. ما را در این مبارزه که به مراحل نهائی نزدیک میشود یاری دهید و بیاد داشته باشید که ما، در عین اینکه میدانیم آمادگی امروزی محیط بین المللی در موفقیتمان موثر خواهد بود چشم امید برای نجات کشورمان به دست های سخاوتمند خارجی ندوخته ایم و هیچگاه نه آن موقع که خمینی، آمدوشد دلالان قاچاق اسلحه را به حساب قدر و اعتبار و قوت وقدرت رژیم میگذاشت و بسیاری به این ملاحظه خود را سخت باخته بودند، و نه امروز که دنیا به روی واقعیت چشم بازکرده و یک بسیج عمومی جهانی برای مقاومت در برابر دولت های تروریست پرور در شرف انجام است، هیچگاه در مبارزه با این رژیم ضد ایرانی تردیدی به خود راه نداده ایم و تا حصول نتیجه، یعنی آزادی ایران، التیام زخمها و ضایعات حکومت آخوندی و برقراری رژیمی انسانی بر اساس حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی، لحظه ای از پای نخواهیم نشست.

 

نوروز مان پیروز باد

ایران هرگز نخواهد مرد

نوروز ۱۳۶۶

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.